Waarom worden de vezels die voor de o.b. tampons worden gebruikt gebleekt?

In de Europese farmacopee (handboek met voorschriften voor geneesmiddelen) is vastgelegd dat er, om te voldoen aan de hygiënecriteria voor de productie van tampons, gebleekte vezels moeten worden gebruikt. Omdat er voor de productie van o.b.® tampons zeer strenge kwaliteitseisen gelden, wordt er speciaal op de hygiënecriteria gelet. Door het bleken van de vezels kan o.b.® uitsluiten dat deze verontreinigingen bevatten en kan dus de hoge kwaliteit van de tampons gegarandeerd worden.