Wat is TSS?

Het Toxisch Shock Syndroom (TSS) is een uiterst zeldzame, maar zeer ernstige toxische ziekte die kan optreden bij mannen, vrouwen en kinderen. De ziekte wordt veroorzaakt door de gifstoffen van bacteriën die veel voorkomen bij mensen. Ongeveer de helft van de TSS-gevallen doet zich voor bij menstruerende vrouwen en meisjes. TSS wordt geassocieerd met tampongebruik, maar kan ook optreden tijdens de menstruatie als er geen tampons worden gebruikt. TSS kan levensbedreigend zijn en moet dus zo snel mogelijk worden herkend en behandeld.

Als je je tijdens de menstruatie plotseling erg ziek voelt, terwijl je je daarvoor volkomen gezond voelde, met hoge koorts (39ºC of hoger), braken, diarree, hoofdpijn, keelpijn, duizeligheid of flauwvallen, spierpijn, of als je een met zonnebrand vergelijkbare huiduitslag krijgt (niet alle symptomen hoeven op te treden), dan moet je de tampon uit voorzorg verwijderen en direct contact opnemen met je huisarts of het ziekenhuis. Zeg dat je vermoedt TSS te hebben en dat je ongesteld bent. TSS kan zich opnieuw voordoen, ongeacht of je tampons gebruikt of niet. Als je TSS hebt gehad, raadpleeg dan je arts voordat je weer tampons gebruikt.