Algemene voorwaarden

Toepassingsbereik

Deze website wordt beheerd door Johnson & Johnson GmbH en is gericht op gebruikers in Duitsland. Hun gebruik is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Wanneer u deze website bezoekt, zijn deze gebruiksvoorwaarden daarom van toepassing.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Gelieve deze pagina te blijven bezoeken om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. De datum staat vermeld onderaan deze gebruiksvoorwaarden.

Onze verantwoordelijkheid

Deze website kan ook links of referenties bevatten naar andere websites. De beheerders van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de content op dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van dergelijke content - ongeacht het type. In het bijzonder weerspiegelt content van derde partijen niet noodzakelijkerwijs de opinie van de beheerder van deze website. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.

De beheerder is bevoegd om alle informatie te gebruiken die hem ter beschikking wordt gesteld in de communicatie, inclusief alle ideeën, uitvindingen, concepten, methoden of expertise daarin bevat, voor alle doeleinden, bijvoorbeeld voor bekendmaking aan derde partijen en/of de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten of diensten, tenzij anders werd overeengekomen of vereist door de wet - zoals vertrouwelijkheid of gebruiksbeperkingen.

De beheerder van deze website zal redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat deze website bijgewerkte en accurate informatie bevat. Hij biedt echter geen zekerheden, garanties of beloften met betrekking tot de correctheid, geldigheid of volledigheid van de - niet-bindende - informatie die wordt aangeboden. De beheerder is volledig aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid van zijn kant. In het geval van geringe nalatigheid, kan aansprakelijkheid alleen overwogen worden als er cruciale contractuele verplichtingen (kardinale plichten) werden geschonden. Daarnaast is de aansprakelijkheid beperkt - voorzover dat toegestaan is - tot de schade die typerend is voor het contract. Aansprakelijkheid voor vervolgschade, in het bijzonder voor gederfde winsten of immateriële schade, is - zover dat toegestaan is - uitgesloten. De beheerder is niet verantwoordelijk voor uw verlies van gegevens of andere schade aan uw hardware of software. De beheerder is echter volledig aansprakelijk voor schade dat resulteert in persoonlijk letsel. De hiervoor vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn derhalve van toepassing ten gunste van de werknemers, juridische vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de beheerder en zijn dienstverleners.

Uw verantwoordelijkheid: bindende nettiquette

Als u gebruikmaakt van de dienst van de beheerder, kan persoonlijke informatie - in het bijzonder uw voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres - worden vereist. Gelieve dit bijgewerkt te houden en gebruik uw correcte informatie. De verzender van enige communicatie met deze website of met de beheerder is verantwoordelijk voor de content en de informatie die dit bevat, inclusief de correctheid en accuraatheid ervan.

Het is verboden om materiaal over te zetten naar de website die schadelijke content (in het bijzonder schadelijke code) bevat en andere programma's die de functionaliteit of hardware en/of software zou kunnen verstoren of in gevaar brengen. Andere acties die het systeem of de netwerkbeveiliging schaden of bedoeld zijn om dit te doen, zoals onbevoegde toegang door gevaarlijke code binnen te smokkelen of spam te versturen, zijn niet toegelaten.

Uw gebruiksrechten/ onze auteursrechten/ handelsmerkrechten

De merken, merknamen en ondernemingen op deze website, net als hun afbeeldingen, teksten or grafische ontwerpen, zijn beschermd in Duitsland en internationaal door bescherming van handelsmerk, van naam en/of auteursrecht. Ze mogen niet gebruikt of op enige andere manier toegepast worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website, behalve om de producten van het bedrijf of diensten te identificeren, en verder exclusief voor privé en niet-commercieel gebruik.

Merknamen en auteursrechtkennisgevingen mogen in geen geval gewijzigd of verwijderd worden. Commercieel gebruik, in het bijzonder het plaatsen van commerciële advertenties, is verboden.

Daarnaast geeft gebruik van de website geen vergunning of het recht om intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, het voorwerp van wat op deze website staat, noch expressief, impliciet of op enige andere manier. Elk onrechtmatig gebruik is expressief verboden.

Kennisgeving gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die in elektronische communicatie via deze website worden overgedragen, zijn onderhevig aan gegevensbescherming. Onder Privacyverklaring vindt u gedetailleerde informatie over het gebruik en opslaan van uw gegevens door deze website.

Toepasselijke Wetgeving

Voorzover dat is toegestaan, zijn deze gebruiksvoorwaarden onderhevig aan de Duitse wetgeving.

Nietigverklaring

Indien de individuele bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, dat worden of wettelijke bepalingen tegenspreken, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. De partijen gaan er wederzijds mee akkoord om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die het dichtst overeenkomst met de economische doeleinden van de ongeldige bepaling op juridisch effectieve wijze. De bovenstaande bepaling is dienovereenkomstig van toepassing in het geval van lacunes in de regelgeving.