Welk product moet ik gebruiken tegen het einde van mijn menstruatie wanneer het bloedverlies minder hevig is?